Privacy Policy

 

Hoorcentrum JvG kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hoorcentrum JvG en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hoorcentrum JvG verstrekt. Hoorcentrum JvG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
-Voor en achternaam
-Uw adresgegevens
-Uw telefoonnummer en email adres
-Uw audiogram en gegevens van uw hoortoestellen

Bewaartijd

Hoorcentrum JvG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Derden

Hoorcentrum JvG verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwijderen of corrigeren

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering persoonlijk aanvragen. Hoorcentrum JvG zal dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en uw verzoek uitvoeren.

 

 

Hoorcentrum JvG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

SSL certificaat

De website van Hoorcentrum JvG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

U kunt Hoorcentrum JvG als volgt bereiken;

 

Jan van Goyenstraat 7
2102 CA  Heemstede
023-5475675
Kamer van Koophandel; 55015239
www.hoorcentrumjvg.nl
info@hoorcentrumjvg.nl